Nhận thái tam thất bắc lấy ngay

Nhận thái tam thất bắc lấy ngay 50 nghìn/kg

Bán tam thất bắc Hà Giang rẻ nhất thị trường

Tam thất loại 90 củ 1 kg giá 120 nghìn/lạng
Tam thất loại 80 củ 1 kg giá 140 nghìn/lạng
Tam thất loại 70 củ 1 kg giá 160 nghìn/lạng
Tam thất loại 60 củ 1 kg giá 180 nghìn/lạng
Tam thất loại 50 củ 1 kg giá 200 nghìn/lạng
Tam thất bắc 40 củ 1 kg giá 220 nghìn/lạng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *