Từ ngày 10/08/2016 tam thất bắc Hà Giang điều chỉnh giá mới. Tam thất bắc loại 90 củ 1 kg giá 1 triệu/kg Tam thất bắc loại 70 củ 1 kg giá 1,1 triệu/kg Tam thất bắc