Từ ngày 10/08/2016 tam thất bắc Hà Giang điều chỉnh giá mới. Tam thất loại 90 củ 1 kg giá 1,6 triệu/kg Tam thất loại 80 củ 1 kg giá 1,7 triệu/kg Tam thất loại 70 củ