Nhận nghiền tam thất bằng máy hai đầu lấy ngay 50 nghìn/kg Máy gồm 1 đầu nghiền vỡ và 1 đầu nghiền mịn lên có thể nghiền tam thất mà không phải thái nhanh, mịn Bán tam