Monthly Archive:: June 2020

18 Jun 2020

Hướng dẫn phơi tam thất tươi thành khô mà không bị mốc

Rất nhiều người mua tam thất tươi về phơi thành tam thất khô để sử dụng. Nhưng nếu không có kinh nghiệm thì phần lớn tam thất tươi sau khi phơi sẽ bị mốc và không sử
18 Jun 2020

Cách bảo quản tam thất khô được lâu

Để bảo quản tam thất khô được lâu theo bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền Nhân Tâm thì: Tam thất khô để bảo quản được lâu tốt nhất là để trong tủ lạnh ngăn mát.
18 Jun 2020

Bán tam thất bắc giá tại nguồn

Bán tam thất bắc giá tại nguồn Tam thất bắc 90 củ 1 kg giá 1 triệu/kg Tam thất bắc 70 củ 1 kg giá 1,1 triệu/kg Tam thất bắc 50 củ 1 kg giá 1,2 triệu/kg