Sâm tươi Hàn Quốc 6 năm tuổi loại 4 củ/kg giá 2,8 triệu/kg Sâm tươi Hàn Quốc 6 năm tuổi loại 5 củ /kg giá 2,5 triệu/kg Sâm tươi Hàn Quốc 6 năm tưởi loại 6 củ