Monthly Archive:: January 2023

4 Jan 2023

Tại sao nghiền tam thất lại bị hao?

Thông thường độ ẩm của củ tam thất phơi khô tự nhiên là 10% đến 15%, cho tam thất vào máy xay, dưới tác dụng lực của các búa xay sẽ sinh ra nhiệt. Nhiệt năng này
4 Jan 2023

Một kg tam thất nghiền con bao nhiêu

Thông thường 1 kg củ tam thất phơi khô tự nhiên sau khi nghiền thành bột siêu mịn còn khoảng 9,2 Lang. Trường hợp tam thất được sấy qua nhiệt hoặc nghiền bột không mịn thì 1