Nhận thái tam thất bắc lấy ngay 50 nghìn/kg Bán tam thất bắc Hà Giang rẻ nhất thị trường Tam thất loại 90 củ 1 kg giá 100 nghìn/lạng Tam thất loại 70 củ 1 kg giá