Nhận nghiền tam thất bắc cả củ lấy ngay giá 50 nghìn/kg Bán tam thất bắc 7 năm tuổi loại 90 củ 1 kg giá 1 triệu/kg Tam thất bắc 7 năm tuổi loại 70 củ 1