Monthly Archive:: December 2016

27 Dec 2016

Giá bán tam thất bắc Hà Giang áp dụng từ ngày 01/01/2017

Tamthatbac.com.vn gửi tới quý khách hàng bảng báo giá tam thất bắc áp dụng từ ngày 01/01/2017. Bảng giá có hiệu lực đến khi có báo giá mới gửi tới quý khách hàng. Tam thất bắc 7
14 Dec 2016

Tam thất bắc tươi Tây Bắc

Tam thất tươi Tây Bắc 7 năm tuổi trồng tại Đồng Văn – Hà Giang. 1. Tam thất tươi Tây Bắc chính vụ loại 17 củ 1 kg giá 600 nghìn/kg 2. Tam thất tươi Tây Bắc chính vụ
14 Dec 2016

Tam thất bắc tây bắc

Tam thất bắc Tây Bắc loại 90 củ giá 100 nghìn/lạng Tam thất bắc Tây Bắc loại 70 củ giá 110 nghìn/lạng Tam thất bắc Tây Bắc loại 50 củ giá 120 nghìn/lạng Tam thất bắc tươi loại 8