Bán tam thất tươi Hà Giang 8 – 10 củ 1 kg giá 700 nghìn/kg Tam thất bắc khô loại 90 củ 1 kg giá 1 triệu/kg Tam thất bắc khô loại 70 củ 1 kg giá